Danske huse

Det burde være helt og aldeles tydeligt, at der mangler ordentlige modeller af danske huse. Jeg siger ikke, at danske huse ikke findes, men der er langt mellem snapsene, når det kommer til skalatro og anvendelige modeller. Der er begyndt at ske noget på feltet, men i min optik er der plads til flere producenter, uden at markedet bliver overmættet.

Endvidere bør det være en selvfølge, at man som modeljernbaneentusiast undgår at skævvride sit anlæg ved at go all-in på det rullende materiel og så fylde landskabet med tyske huse eller gamle underskalerede modeller af dansk oprindelse. Derfor er der behov for danske huse, som passer til de flestes pengepung.

 Hus af Type M, som vist i Bygningsbogen udgivet af Foreningen for Bedre Byggeskik. Man finder typen overalt i Danmark

Bedre Byggeskik.
Husene behøver ikke at være pragtbygningsværker, men i stedet repræsentere et tilpas bredt snit af boligmassen til at være anvendelige uden at tænke over geografi og befolkningstæthed. Her kommer man ikke uden om Bedre Byggeskik, som netop er et produkt af en national bygningstradition og blik for arkitektur i et prisleje og fysisk fremtoning, så det passer til "manden på gulvets" pengepung. At det samtidig er den boligmasse som kendetegner Danmark i den senere del af industrialiseringen, gør den blot endnu mere repræsentativ for hvad man kunne kalde et dansk "normalhus".
Storhedstiden for Bedre Byggeskik var i perioden 1910 - 1940, men der er ingen tvivl om at 1930'ernes villaarkitektur stod på ryggen af det som Bedre Byggeskik havde skabt.

Funkis
Eller funktionalisme er anden spændende stilart for en 3D bygmester, men i jernbaneøjemed er den ikke nær så udbredt, da det i store træk er et storbyfænomen. Der vil naturligvis forekomme bygningsværker i stilen som giver mening i projektøjemed, men i provinsen var det kun de "rige og moderne" som tør bor eller overhovedet bygge i funkis - i hvert fald når det kommer til beboelsesejendomme, industri er en helt anden sag. Tænk på Christian og Ibens Skjerns lejlighed og Skjerns Fabrikker, det er funkis så det batter. Til gengæld finder man mange cross-over bygninger, hvor det moderne glatte look med store vinduer hviler solidt på håndværkstraditioner, som Bedre Byggeskik har været med til at holde aktive.


Bungalowen er den moderne form for "allemandshus" hvor Bedre Byggeskiks principper om funktionalitet og pris går hånd i hånd med funktionalismens krav om lyse rum.

 

tilbage